NOSCECorporate

Vad spenderar vi vår tid på?

Vår telefonanvändning, både personlig och professionell, ökar för varje år. Så pass mycket att mobiltelefonanvändningen redan 2015 var större än användningen av TV:n. Men vid dagens slut, vet vi vad vi verkligen spenderar den här tiden med? Vilka appar använder vi mest? Hur är det med våra anställda. Ställ dig till exempel frågan hur många timmar på jobbet dina anställda använde oproduktiva appar som Facebook igår eller under den senaste månaden och du kommer att se att det verkligen är komplicerat att räkna ut det.

Vår lösning

För att förstå oss själva bättre, bedöma vår användning och övervaka och kontrollera hur våra anställda använder sina arbetsenheter finns nu Nosce till din tjänst, en Android-app för automatisk övervakning av den tid som vi varje app på alla våra telefoner är öppen och som kan konfigureras.

Övervaka hur du spenderar din tid

Administratören kan välja de veckodagar och tider på dagen som de vill övervaka användningen av var och en av företagets enheter, samt om de vill utesluta vissa program från att övervakas.

LADDA HEM DEN NU PÅ

NOSCECorporate

Med den avancerade kontrollpanelen, som för närvarande är oförändrad på grund av lanseringen av appen, kan du använda den med det datumintervall du behöver, få meddelanden när appen avinstalleras eller inte övervakar dina anställdas arbetstelefoner, skapa användargrupper med en gemensam konfiguration, extrahera information per användargrupp etc.

Få dina anställda att koncentrera sig på de mest produktiva aktiviteterna